Với những cống hiến không mệt mỏi cho cộng đồng và xã hội, Lương y, bác sĩ Vũ Xuân Điều - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Y Dược học cổ truyền Tây Bắc đã được Nhà nước và các tổ chức xã hội trong và ngoài nước trao tặng những phần thưởng cao quý của ngành y.Xem thêm các bài khác